Vaga d’estudiants

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga general estudiantil de 72 hores convocada per dimecres, dijous i divendres d’aquesta setmana. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Vaga del 15 de març

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga general estudiantil europea contra el canvi climàtic convocada per divendres, 15 de març. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Vaga del 8 de març

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada demà, Dia Internacional de les Dones. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Vaga general del 21 de febrer

Demà, dia 21 de febrer, hi ha convocada una vaga general. El nostre centre només pot garantir els serveis mínims establerts pel Departament d’Ensenyament, que, en el cas dels centres de secundària, és únicament d’un membre de l’equip directiu.

Us recordem que l’alumnat de l’institut de 1r i 2n d’ESO no s’hi pot adherir. Malgrat això, en previsió que la convocatòria pugui ser secundada suficientment pels professors, reiterem el fet que el centre no pot garantir el desenvolupament normal de les activitats lectives.

Pel que fa a l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, aquest està d’acord amb aquesta convocatòria i vol secundar-la també de forma molt majoritària. Per tant, podran exercir aquest dret si han presentat l’autorització signada pels pares.

Gràcies per la vostra comprensió.

Vaga estudiantil del 12 de febrer

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada pels dos sindicats estudiantils majoritaris el dia 12 de febrer. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Vaga del 29 de novembre

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans el dia 29 de novembre. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Així doncs, el dia 29 de novembre, el centre estarà obert en el seu horari habitual. Malgrat tot, donat que la convocatòria estudiantil coincideix amb una altra de professors que fan la CGT i els sindicats sectorials USTEC i ASPEPC, alguna de les classes de demà es podria veure afectada en la seva normalitat.

Vaga del 14 de novembre

Bona part dels alumnes del nostre institut, a proposta del Consell de Delegats del centre, ha decidit en votació adherir-se a la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants i Lliures i Combatives el dia 14 de novembre. Per tant, els alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes, és a dir, els matriculats a 1r i 2n d’ESO, els quals no tenen dret a vaga, i aquells que no estiguin degudament autoritzats, hauran d’assistir a classe amb normalitat.

Així doncs, el dia 14 de novembre el centre estarà obert en el seu horari habitual i amb tots els seus serveis amb funcionament normal.

Vaga de l’1 d’octubre

Hi ha una vaga general estudiantil convocada pel dilluns, 1 d’octubre. La vaga ha estat convocada, entre d’altres, pels dos sindicats d’estudiants majoritaris a Catalunya (Sindicat d’Estudiants i Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans).

L’alumnat de l’institut està d’acord amb aquesta convocatòria i vol secundar-la. Per tant, l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes hauran d’assistir a classe amb normalitat. D’altra banda, els recordem que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a vaga.

Vaga del 10 de maig

Hi ha una vaga general per a mostrar el rebuig a la violència contra les dones i a la justícia masclista, convocada per demà, 10 de maig. La vaga ha estat convocada, entre d’altres, pels dos sindicats d’estudiants majoritaris a Catalunya (Sindicat d’Estudiants i Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans).

L’alumnat de l’institut està d’acord amb aquesta convocatòria i vol secundar-la. Per tant, l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes hauran d’assistir a classe amb normalitat. D’altra banda, els recordem que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a vaga.

Vaga del 8 de març

Hi ha una convocatòria de vaga general estudiantil contra la violència masclista i la desigualtat laboral per demà, 8 de març. La vaga ha estat convocada, entre d’altres, pels dos sindicats d’estudiants majoritaris a Catalunya (Sindicat d’Estudiants i Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans).

L’alumnat de l’institut està d’acord amb aquesta convocatòria i vol secundar-la. Per tant, l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius que hagin portat l’autorització signada pels pares, podran exercir aquest dret. La resta d’alumnes hauran d’assistir a classe amb normalitat. D’altra banda, els recordem que els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a vaga.