Taller sobre Equips de Protecció individual (EPIs) a primer del CFGM d’APD

Els Equips de Protecció Individual (EPI) han passat a ser un material indispensable per poder atendre a les persones amb la màxima seguretat.

Fins fa relativament poc temps, únicament havíem vist aquestes proteccions en pel·lícules de ciència-ficció, a grans hospitals amb departaments de recerca, a laboratoris d’alta seguretat o arrel de brots de malalties infeccioses com l’Ebola l’any 2014. Lamentablement, cada cop són més freqüents la irrupció de malalties infeccioses que afecten els humans i requereixen l’ús d’aquests equipaments de protecció per aquelles persones que tenen cura de les persones infectades.

La setmana passada i durant les hores del MP3 d’Atenció Higiènica, els alumnes de primer del cicle d’Atenció a les persones en situació de dependència (APD) varen fer un taller d’EPIS on varen aprendre com posar-se i sobretot enretirar-se aquestes equipacions correctament i de forma segura.