Realitzem una planificació de l’entrenament a 1r de Batxillerat

El trimestre passat els alumnes de 1r de Batxillerat van realitzar un treball sobre la planificació de l’entrenament a petita escala a l’assignatura d’Educació física. Primerament van buscar informació per grups de treball dels diferents principis i sistemes d’entrenament i els van exposar als seus companys. A partir d’aquesta informació van dissenyar diferents sessions tenint en compte aquests principis i  segons l’objectiu escollit per cada grup de treball. A part de tenir-los en compte van haver de calcular volums, intensitats, material, duració de les tasques, organització de espai de treball, entre altres..

Durant les últimes classes del trimestre van portar a la pràctica les seves sessions, analitzant els diferents errors que sobre paper no s’observaven però que es detectaven en aplicar el pla,  des del control del temps (no tenien en compte el temps d’organitzar material, distribució,etc..) a l’exigència física (sovint massa alta sobre paper i difícil d’aguantar a la part pràctica). Finalment a la part de conclusions del treball, van ser capaços d’adonar-se dels errors, valorar-los i proposar solucions. Bona feina!