Ràdio Banyoles parla del nostre servei de mediació

Ràdio Banyoles s’ha fet ressò del servei de mediació que hem implantat aquest curs a l’Institut, i destaca que

el servei és una eina preventiva i també un aprenentatge pels alumnes, que coneixen altres maneres de solucionar petites discussions i eviten que vagin a més.

També destaca que

Els responsables del centre en fan un bon balanç i continuaran desenvolupant el projecte els propers cursos amb l’objectiu d’evitar que petits conflictes derivin en problemes més greus (…) Els alumnes també valoren que siguin altres alumnes els que participin a les mediacions, ja que pensen que poden entendre millor la situació i no jutjar. Els 5 conflictes resolts durant aquest curs pel servei han estat sol·licitats per alumnes de primer i segon d’ESO, i la intenció és continuar treballant per fer-lo extensible a altres edats els propers cursos.

Llegiu tota la notícia aquí.