Proves DELF de francès 2019-20

El Departament d’Educació ofereix les proves  DELF escolar (diplôme d’études en langue française) adreçades a alumnat que cursa francès en centres públics de secundària: ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i que condueixen a l’obtenció del certificat A2 /B1/B2 . 

  • les proves DELF de l’abril de 2020 s’han suspès; es preveuen per l’octubre de 2020

El DELF Scolaire ofereix taxes d’examen preferents, un 30% més econòmiques que el DELF junior. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents. Consta de diplomes independents entre sí  adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

La preinscripció i la matrícula del DELF escolar es tramita des de l’Institut de secundària i els exàmens es realitzen en els centres de secundària designats pel Departament d’Ensenyament. 

Com a criteri general, pensem que al nivell A2 s’hi poden presentar els alumnes que han fet tres cursos de francès i al B1 aquells que n’hagin fet quatre o més.

És un requisit fer la preinscripció de l’alumnat del nostre centre, per poder posteriorment formalitzar la matrícula. 

Els alumnes que hi estan interessats cal que retornin la part de baix d’aquest full degudament complimentada abans del 22 de gener i hauran de pagar les taxes corresponents abans del dia 18 de febrer. Els preus de les proves són:  A2: 70.00 € ; B1: 92.00 € ; B2: 108.00 € . Les proves es realitzaran al mes d’abril i maig d’enguany.

Podeu veure tota la informació clicant aquí. També podeu preguntar a la professora de francès.