Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat 2020-2021 (POEFA)

A l’Institut Pla de l’Estany hem posat en marxa un projecte inclòs dins de la convocatòria del Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat 2020-2021 (POEFA). Aquest projecte, que rep el nom genèric de SOM-HI! perquè es considera paral·lel a altres iniciatives de l’Institut per garantir l’èxit acadèmic d’alumnat amb dificultats, té com a finalitats:

a) reduir i prevenir l’abandonament escolar

b) oferir mecanismes per a millorar en la igualtat d’accés a una educació de qualitat per a tot l’alumnat del centre, i oferir els reforços escaients per assolir les competències bàsiques que afavoreixen l’èxit educatiu, la inclusió de l’alumnat més vulnerable i la cohesió de la comunitat educativa.

Així, com  a complement a altres iniciatives que ja s’estan duent a terme, el projecte es concreta, per una banda, en tallers d’habilitats personals i socials i seguiment de l’alumnat amb dificultats i concretament, en la contractació d’una integradora social per a dur a terme aquestes activitats.

I, per altra banda, en la realització d’activitats de llengües i matemàtiques per a l’alumnat que ho necessita i que no podt accedir a altres reforços, que es portaran a terme en funció de les limitacions epidemiològiques.

“Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu”