Prevenim el consum d’alcohol entre els joves

Molts adults consumeixen moderadament begudes alcohòliques com el vi, la cervesa, el cava o els destil·lats. Vivim en una societat en la qual el consum de begudes alcohòliques gaudeix d’una alta acceptació social. De fet, sempre que el consum d’alcohol no superi uns certs límits i que no hi concorri alguna de les circumstàncies que desaconsellen el consum de begudes alcohòliques (l’embaràs, la conducció de vehicles i el maneig de maquinària perillosa, patir certes malalties o seguir tractaments mèdics incompatibles amb el consum d’alcohol), beure o no beure alcohol és una decisió personal sense gaire transcendència per a la salut. Però, per a un nombre important de persones, el consum de begudes alcohòliques representa un greu problema que afecta negativament la seva salut.

Amb l’arribada de l’adolescència, però, molt jovent sent interès per experimentar amb el consum de begudes alcohòliques. És important que els pares disposin d’informació que els ajudi a decidir com actuar amb els seus fills adolescents en relació a l’alcohol.

Podeu consultar aquí la Guia “Quan als pares ens preocupen les begudes alcohòliques” (Generalitat de Catalunya, 2004)