Posem en marxa el servei de mediació!

El servei de mediació de l’Institut Pla de l’Estany està adreçat a tots els alumnes de l’institut que es troben en una situació de conflicte amb un o altres alumnes i volen solucionar-ho de manera pacífica, amb diàleg i sense trencar la relació amb l’altre.

Oferim la possibilitat que des del grup de mediadors de l’institut, que són alumnes i professors formats en la gestió i la resolució de conflictes, et puguin ajudar, escoltant-te i escoltant a l’altre part, primer per separat. Quan estigueu preparats, us podreu explicar com esteu, què ha passat i de quina manera proposeu solucionar-ho. Aquests acords els recollirem en un document i així tothom hi sortirà guanyant.

QUÈ ÉS UN CONFLICTE?

És una situació en la que dues o més persones entren en oposició o desacord, perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos, etc. són incompatibles i la relació entre les parts implicades es veu deteriorada.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ESCOLAR?

És un procés estructurat de resolució de conflictes entre la comunitat educativa que conviu en el centre. És un procés pacífic i constructiu, en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de mediadors/es i, mitjançant el diàleg, busquen una solució al problema.

La mediació és:

 • Voluntària.
 • Confidencial.
 • Imparcial.
 • Un procés en el qual les persones en conflicte prenen les seves pròpies decisions de manera responsable i satisfactòria. (TU GUANYES I JO GUANYO, TOTS GUANYEM).

QUIN ÉS EL PAPER DEL MEDIADOR/A?

 • Té la funció de facilitar la comunicació entre les parts que participen en la mediació.
 • No pren partit, no es posiciona, no busca donar la raó, no fa judicis de valor, sinó que té una relació d’imparcialitat i de neutralitat.
 • Manté, en tot moment, la confidencialitat (exceptuant en situacions molt greus).
 • Vetlla per tal que l’acord sigui equitatiu.
 • Fa seguiment de l’acord en el temps.

QUI SÓN ELS MEDIADORS?

 • Alumnes i professors de l’Institut Pla de l’Estany que s’han format en mediació i resolució de conflictes i tenen un compromís personal per la convivència entre les persones.

QUAN ES POT SOL·LICITAR EL SERVEI?

 • Sempre que hi hagi un conflicte entre dos o més alumnes sense resoldre.
 • Quan una de les parts enfrontades estigui d’acord en participar-hi. Nosaltres parlarem amb l’altre part per saber si vol participar de la mediació. Si no volgués de cap manera, no es pot fer la mediació.
 • No es podrà dur a terme el procés de mediació escolar quan el conflicte constitueixi una falta molt greu o un delicte.

COM SOL·LICITAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR?

Existeixen diverses vies per arribar al servei:

 1. Mitjançant el tutor/a.
 2. A través de l’equip directiu
 3. A través del correu electrònic serveimediacio@inspladelestany.cat (és totalment confidencial).
 4. Emplenant una sol·licitud que es trobarà a consergeria (i també clicant aquí) i dipositant-la a la bústia de mediació, per garantir la confidencialitat (bústia de color verd “consulta oberta” que hi ha al costat de consergeria).  

QUINS BENEFICIS ENS APORTA LA MEDIACIÓ?

 1. Proporciona una alternativa constructiva als conflictes que puguin sorgir.
 2. Millora el clima i la convivència de l’institut.
 3. Permet la participació activa i responsable en la resolució dels propis conflictes i proporciona un aprenentatge per altres moments de la vida.
 4. Afavoreix l’autoestima i el creixement personal, assumint la responsabilitat dels propis actes.