Horari de recuperacions: el proper dimarts 25/6

Recordeu que els exàmens de recuperació o l’entrega de treballs tindrà lloc el dimarts 25/6/2019, amb l’horari següent:

8.20–9.20 Català 9.20-10.20 Castellà 10.20-11.20 Matemàtiques 11.20-12.20 Anglès 12:20-13.20 Física i Química 13.20-14.20 Biologia 14.20-15.20 Tecnologia
En les matèries no indicades aquí, l’horari d’entrega de les tasques de recuperació és a les 8.20.