Horari d’atenció de l’Institut, juny de 2020

ATENCIÓ TELEFÒNICA PER A QUALSEVOL DUBTE:

 • A partir del 29 de maig, de 9.00 a 13.00 hores, al telf. 972580793

ATENCIÓ PRESENCIAL AL CENTRE AMB CITA PRÈVIA PER A PREINSCRIPCIONS:

 • Preinscripció dels Cicles Formatius de Grau Superior, si no podeu fer-la per registre electrònic o per correu: 11, 12, 15, 16 i 17 de juny de 2020, amb cita prèvia (demaneu-la al 972580793 o per correu electrònic al b7006666@xtec.cat)
 • Per venir al centre heu de complir les mesures de seguretat següents:
  • Heu de venir una sola persona
  • S’aconsella que porteu la la sol·licitud ja emplenada.
  • Heu de portar la documentació necessària i el vostre propi bolígraf
  • Heu de portar mascareta i guants
  • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties càrdiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus
  • Caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.

PLA DE REOBERTURA DE CENTRES

Consulta el Pla de reobertura del centre complet
 • No està previst que l’alumnat de 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO, 1r de Batxillerat i 1r de Cicles formatius retorni al centre, si no és per desenvolupar alguna acció de tutoria individualitzada que no fos possible de realitzar telemàticament o per recollir algun material que s’hagi deixat o per retornar llibres de la biblioteca o deixats pel centre. Cal demanar cita prèvia mitjançant la secretaria del centre. Consulteu el comunicat que haureu rebut al vostre correu. Si veniu, heu d’observar les mesures de seguretat que s’indiquen més avall.
 • Hi ha preparada una sessió de tutoria voluntària de dues hores per a l’alumnat de 4t d’ESO per al proper 17 de juny. Una vegada hàgim confirmat la disponibilitat del Consell Comarcal per a proveir transport escolar us anunciarem els horaris. Podeu aprofitar aquesta jornada per recollir coses que us hagueu deixat a l’Institut i també per retornar qualsevol material (com llibres de la biblioteca o llibres deixats pel centre), o per retirar el candau de la vostra guixeta si el curs vinent no en voleu o no sou a l’institut. Rebreu un formulari per confirmar o denegar la vostra assistència. Consulteu el comunicat que haureu rebut al vostre correu. Si veniu, heu d’observar les mesures de seguretat que s’indiquen més avall.
 • Hi ha preparada una sessió de tutoria voluntària de dues hores per a l’alumnat de 2n de Batxillerat per al proper 18 de juny. Podeu aprofitar aquesta jornada per recollir coses que us haguéssiu deixat a l’Institut i també per retornar qualsevol material (com llibres de la biblioteca o llibres deixats pel centre), o per retirar el candau de la vostra guixeta. Rebreu un formulari per confirmar o denegar la vostra assistència. Consulteu el comunicat que haureu rebut al vostre correu. Si veniu, heu d’observar les mesures de seguretat que s’indiquen més avall.
 • Hi ha preparada una sessió de tutoria voluntària de dues hores per a l’alumnat de 2n d’APD i de SMX per al proper 11 de juny, i per a l’alumnat de 2n de DAM per al dia 12. Podeu aprofitar aquesta jornada per recollir coses que us haguéssiu deixat a l’Institut i també per retornar qualsevol material (com llibres de la biblioteca o llibres deixats pel centre), o per retirar el candau de la vostra guixeta. El vostre tutor o tutora us demanarà confirmació de la vostra assistència. Consulteu el comunicat que haureu rebut al vostre correu. Si veniu, heu d’observar les mesures de seguretat que s’indiquen més avall.

Mesures de seguretat per assistir al centre

Adults

 • Heu de venir una sola persona (o, un adult acompanyat del/s seu/s fill/s o filla/es)
 • Heu de portar mascareta i guants
 • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties cardiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus.
 • Si us trobeu altres visitants, caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.

Alumnat

 • Cap alumne/a pot venir al centre:
  • si té febre o algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre que no baixi amb antitèrmics, malestar general, mucositat, dolor generalitzat als ossos i musculatura, nàusees, vòmits, diarrea).
  • Si és o en els 14 dies anteriors ha sigut positiu per al SARS-CoV 2 o ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
  • Si no té el calendari de vacunes al dia
  • Si presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2 (malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori; malalties cardíaques greus; malalties que afecten al sistema immunitari; diabetis mal controlada; malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 • La família ha de comprovar la temperatura de l’alumne/a abans de sortir de casa.
 • L’alumne/a de portar una declaració responsable (que teniu al vostre correu) firmada per un tutor legal en el sentit que compleixen els requisits de salut demanats.
 • L’alumne/a haurà de mantenir una distància mínima de dos metres amb qualsevol altre/a alumne/a amb qui coincideixi al centre, haurà d’observar conductes saludables (per exemple, tossir i esternudar al colze), ha de portar una mascareta posada i treure-se-la només si el professorat li dona permís, i s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica a l’entrada i sortida del centre educatiu, abans i després d’anar al WC, i abans i després de les activitats que realitzi al centre.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té, per damunt de tot, el deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa. L’Institut Pla de l’Estany posarà tots els seus mitjans per fer efectiva aquesta seguretat, però és clar que en cap cas pot garantir el compliment absolut de tota la normativa de seguretat, que depèn del comportament responsable de tots els membres de la comunitat educativa (professorat, PAS, alumnes i famílies)

 

Tancament previst per vacances

 • Del 27 de juliol al 27 d’agost, ambdós inclosos