David Bueno: El cervell dels fills. Què li agrada aprendre?

El dijous 19 d’abril de 2018 ha tingut lloc la conferència del professor David Bueno “El cervell dels fills. Què li agrada aprendre?”, dins del cicle Eduquem en família, organitzat per l’Ajuntament de Banyoles i les AMPA de Banyoles. Aquest cicle es desenvolupa al llarg de l’any i té com a seus els diferents centres de la ciutat. La conferència de David Bueno s’ha fet al nostre centre.

Sense cap voluntat d’exhaustivitat us posem tot seguit algunes de les idees que ha desenvolupat el professor:

 • El cervell és un òrgan molt plàstic però és recomanable que l’aprenentatge es basi en com aprèn el cervell. La neurociència col.labora amb altres disciplines per escatir aquesta qüestió on també col·labora la pedagogia, la psicologia, etc.
 • Què, quan, com hem d’APRENDRE, millor que no pas ENSENYAR. Tots aprenem junts, encara que amb rols diferents
 • Els aprenentatge transversals i contextualitzats són més eficients
 • El desenvolupament neuronal passa per unes fases relacionades amb l’edat:
  • 4-11 anys: cal proporcionar eines
  • Adolescència: raonament, lògica,…

 • Les emocions són fonamentals per als aprenentatges perquè són crucials per a sobreviure. Cal potenciar l’alegria i la sorpresa (que estimula la motivació i després d’aquesta la satisfacció)
 • A partir dels 6 anys cal estimular la motivació. El moment més difícil és la del 6-12 anys
 • El joc és la manera instintiva d’aprendre
 • El joc és una actitud: implica repetició, petites variacions per mantenir la motivació, i aprenentatge
 • MOTIVEM ESTANT MOTIVATS