Concurs nou logo de l’institut !!

Reunit el jurat del concurs del nou logo de l’Institut, ha preseleccionat 3 dels 13 dissenys presentats. Ara, aquests 3 dissenys seran posats a votació de tota la comunitat educativa i, per això, si sou professor/a, personal d’administració i serveis, alumne/a o pare, mare o tutor legal d’algun alumne del centre, rebreu un correu que us permetrà votar una sola vegada per un dels tres dissenys preseleccionats.

El jurat ha estat format pel director del centre, quatre professors/res escollits pel claustre, un membre del consell escolar representant del PAS i tres membres del consell escolar representants de les famílies.

Quan s’acabi tot el procés farem una exposició virtual de tots els dissenys presentats.

Els tres dissenys que sotmetrem a votació són els següents (en les seves versions de color i blanc i negre).

Animeu-vos i voteu!!