Ciències socials amb TIC a 2n d’ESO

Els alumnes de 2on C i D han realitzat un projecte de ciències socials a través d’eines TIC, concretament el repte ha estat realitzar un llibre digital per tal d’explicar l’Islam a través de l’eina Book Creator. Els llibres han estat co- avaluats pel propi alumnat amb una rúbrica d’aprenentatge,que els ha permès saber els punts forts i febles del seu treball. Us adjuntem els dos llibres guanyadors: