Admesos als programes d’innovació d’Ensenyament SCAP i STEAM

Com a complement als programes d’innovació que ja tenim en vigor, havíem demanat de ser admesos a dos programes més, l’STEAMCat i el d’Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador, i ens plau comunicar que hem sigut admesos a tots dos.

El programa STEAMCat té per objectiu generar i potenciar l’interès de l’alumnat d’educació infantil, primària i ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques. El projecte presentat és molt motivador i es fonamenta en un ampli ventall d’aliances que van des de les administracions locals a l’Escola Politècnica Superior de la UdG i a diverses escoles de primària de la comarca.

Per la seva banda, l’Institut ja fa temps que treballa en el programa SCAP i ara fem un pas més essent un dels centres que hem estat seleccionats pel mateix programa en la seva versió de Programa d’Innovació. La finalitat del Programa Orientació “és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat participant”.

Aquests programes completen els altres programes d’innovació en els que ja estem presents i que són la nostra guia per oferir un ensenyament de qualitat a tot el nostre alumnat.

Els altres programes generals, d’abast de tot l’institut, són els següents:

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua està dedicat a obtenir la ISO9001:2015 en un termini breu de temps i té com a objectiu millorar el funcionament del centre i la seva organització i proporcionar una eina per avaluar i millorar aquest funcionament.

La Xarxa de Competències Bàsiques que el Departament d’Ensenyament està organitzant a les comarques gironines, després que aquesta xarxa s’hagi organitzat ja a la resta de Catalunya, que permetrà intercanviar experiències i aprendre conjuntament amb altres centres.

L’entrada a Escola Nova 21 reforça l’aposta de l’Institut per la innovació educativa i per a l’aprenentatge actiu, ja que defensa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem.

Pel que fa a la Formació Professional, el centre forma part del programa de Formació en alternança dual del mateix Departament d’Ensenyament, que potencia la FP dual, un model a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen com són l’empresa i el centre educatiu.

Al mateix temps, els departaments de l’Institut desenvolupen altres programes que aprofundeixen en aspectes destacats del currículum, com les llengües estrangeres, la robòtica o el programa d’assesorament i reconeixement de la Formació Professional.