Tot i el confinament: Concurs literari de Sant Jordi!! en català i castellano

EL DEPARTAMENT DE CATALÀ DE L’INSTITUT PLA DE L’ESTANY CONVOCA EL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2020 

LES BASES DEL CONCURS SÓN LES SEGÜENTS: 

 1. Hi pot participar tot l’alumnat de l’institut. 
 2. S’estableixen les següents categories: 
 • 1a: 1r i 2n d’ESO 
 • 2a; 3r i 4t d’ESO 
 • 3a; Batxillerat i Cicles formatius 
 1. Modalitats: 
 • A- PROSA (màxim 2 DIN-A4 escrits amb ordinador en una cara) 
 • B- POESIA (1 DIN-A4 escrit amb ordinador en una cara) 
 • C- PORTAPARAULES Consisteix a presentar una obra on el text i el suport (gràfic, no pas real) vagin lligats. Com un escrit sobre la solitud a dins de l’ampolla d’un nàufrag(l’ampolla dibuixada, no pas real); un de cuina en un plat; un sobre els somnis damunt d’un coixí; un autoretrat en un mirall; o una vivència d’un viatge cal·ligrafiat en un mapa. Es valoraran la feina que s’hi endevini i l’originalitat. Hi poden participar tots els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. 
 1. Els treballs, de tema lliure, hauran de ser inèdits, individuals i escrits en llengua catalana. 
 2. Hi haurà un primer i segon premi per a cada categoria en les modalitats A i B i un primer i un segon premi en la modalitat C. Si el jurat ho considera oportú, es pot deixar algun premi desert. El jurat estarà format pel departament de llengua catalana i literatura. 
 3. Tots els treballs s’han de presentar en pdf i han de tenir un títol. Al pdf original, no hi podrà constar el nom de l’autor/a. És obligatori fer-hi constar un pseudònim. 
 4. Cal que els participants enviïn el seu pdf per correu electrònic a l’adreça: annacostabella@inspladelestany.cat amb l’assumpte: concurs literari sant jordi/categoria/modalitat (exemple: concurs literari sant jordi/categoria 1, modalitat a). En el text del correu cal escriure-hi el títol del treball, el pseudònim i les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms, curs). 
 5. Els treballs en català s’hauran de fer arribar a la cap de departament de castellà (Anna Costabella) per tal de preservar-ne l’anonimat, abans del dia 30 d’abril. Els guanyadors es donaran a conèixer durant el mes de maig.
EL DEPARTAMENTO DE CASTELLANO DEL INSTITUT PLA DE L’ESTANY CONVOCA EL CONCURSO LITERARIO DE “SANT JORDI 2020”

LAS BASES DEL CONCURSO SON LAS SIGUIENTES:

1. Puede participar todo el alumnado del instituto.

2. Se establecen las siguientes categorías:
1a. 1º y 2º de la ESO
2a. 3º y 4º de la ESO
3a. Bachillerato y Ciclos formativos

3. Modalidades:

 • A- PROSA (máximo 2 DIN-A4 escritos en ordenador en una cara)
 • B- POESÍA (1 DIN-A4 escritos en ordenador en una cara)

4. Los trabajos, de tema libre, tienen que ser inéditos, individuales y escritos en lengua castellana.

5. Habrá un primer y segundo premio para cada categoría en las modalidades A y B. Si el jurado lo considera oportuno, se puede dejar algún premio desierto. El jurado estará formado por el departamento de lengua castellana y literatura.

6. Todos los trabajos se tienen que presentar en PDF y deben tener título. En el pdf original no podrá aparecer el nombre del autor/a. Es obligatorio escribir un seudónimo.

7. Es necesario que los participantes envíen su PDF por correo electrónico a la dirección: annabuixeda@inspladelestany.cat con el asunto: concurso literario “sant Jordi”/categoría/modalidad (ejemplo: concurso literario “sant Jordi”/categoría 1/modalidad A). En el texto del correo hace falta escribir el título del trabajo, el
seudónimo y los datos personales del autor/a (nombre, apellido y curso).

8. Los trabajos en lengua castellana se envían a la jefa de departamento de catalán (Anna Buixeda) para preservar el anonimato de la obra, antes del día 30 de abril. Los ganadores se darán a conocer durante el mes de mayo.