QUEDA’T A CASA

Benvolgudes famílies les propostes de feines es troben accessibles en el Drive compartit QUEDA’T A CASA. Aquesta carpeta està compartida i accessible per cada un dels cursos només a través del correu @inslescorts.cat personal del nostre alumnat.  Qualsevol incidència d’accés ho podeu consultar i gestionar amb el tutor/a corresponent.

Les propostes de treball seran, en la mesura que es pugui, personalitzades, donant prioritat a activitats de recuperació de la 1a i 2a avaluació. Això no vol dir que es puguin proposar activitats per avançar matèria, especialment a segon de batxillerat, però el més prioritari és donar eines perquè durant el confinament es faciliten tasques de recuperació de matèries pendents del curs actual i també de nivells anteriors.

Al llarg de la setmana i seguint les instruccions de cada professor o professora, l’alumnat haurà de lliurar la feina feta i rebrà els comentaris i la valoració per part del professorat.

Hem configurat la plataforma Meet amb el correu corporatiu del centre, de forma que el professorat es podrà connectar virtualment amb l’alumnat. Cal doncs que els vostres fills i filles utilitzin el correu del centre ja que és per aquest mitjà que rebran les instruccions. 

La relació afectiva sempre és important, però encara més en aquest període excepcional.  Per aquesta raó hem organitzat una comunicació setmanal dels tutors i tutores, tant d’ ESO com de batxillerat, amb el seu alumnat, amb l’objectiu de fer l’acompanyament tant acadèmic com afectiu de la seva tutoria. És important que des de les tutories s’animi l’alumnat a treballar, però també hem de tenir en compte les situacions personals de cada alumne, situacions personals de caire afectiu i també de connectivitat. 

Espero que les mesures que estem portant a terme siguin efectives. No dubteu que continuem treballant per millorar  i fer possible, entre tots, que els vostres fills i filles es sentint acompanyats i encoratjats per poder continuar la seva formació acadèmica des de casa. 

 

La direcció