Tutories

CURS GRUP TUTOR/A
PRIMER ESO A RAQUEL AGUSTÍN
B MARZENA KORCZAKOWSKA
C CUNSEP ARCOBÉ
D LAURA ORTEGA
E ANTONIA HERAS
F ESTER ALCÓN
SEGON ESO A CLARA NICOLÁS
B LEONOR MARTÍNEZ
C MARIA ÁNGELES PINA
D LAURA TEDÓ
E ARNAU SALLÉS
F JAVIER GARCÍA
TERCER ESO A RICARD RIBAS
B QUIM CELMA
C IMMA VIDAL
D MIGUEL MOLINA
E MIRIAM GUILLAMÓN
F CARLOS MONTOLIU
QUART ESO A CONCHI MORENO
B ANNA LOU
C ELSA CANET
D ADRIÀ ORTIZ
1r BTX A XAVIER MAÑES
B ANA RAMALLO
2n BTX A MIQUEL MARTÍNEZ
B NIEVES DE LA FLOR
C ALBA LLANES
CFGM OPERACIONS DE  LABORATORI QU20-1

QU20-2

JAVIER COLLADO

IGNASI RAMÓN

CFGM PLANTA QUÍMICA

(perfil farmacèutic i cosmètic)

QU11-1

QU11-2

SERGI DE GRÀCIA

MERITXELL NOTARI

CFGS LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT QUD0M-1

QUD0T-1

QUD0T-2

MÓNICA SERRA

ESTER RODRÍGUEZ

IVÁN IGLESIAS

CFGS FABRICACIÓ PRODUCTES FARMACEUTICS BIOTECNO. I AFINS QUB0M-1

QUB0M-2

QUB0T-1

QUB0T-2

EMILIA ONSURBE

JAVIER SOSPEDRA

ELISABET ULLÉS

DAVID MERCADER

CFGS QUÍMICA AMBIENTAL 1555 VANESSA SAURA