Coordinacions

Equip de Coordinació:

Coordinador/a equip docent de 1rESO

Coordinador/a equip docent de 2n ESO

Coordinador/a equip docent de 3r ESO

Coordinador/a equip docent de 4t ESO

Coordinador/a Batxillerat

Coordinador d’FP

ELENA SÁNCHEZ

MARÍA GONZÁLEZ

ESTHER PERARNAU

ISABEL MORENTE

SÍLVIA VALLESPÍN

EDUARD SAURÍ


Coordinacions Tècniques:

Coordinador/a d’Activitats i serveis escolars

Coordinador/a de Formació Professional

Coordinador/a d’Informàtica

Coordinador/a de Qualitat

Coordinador/a de Prevenció Riscos Laborals

Responsable de Manteniment de laboratoris

Responsable de la pàgina Web I Comunicació

Seguiment indicadors

Responsable VPCMATIC i correu electrònic

Responsable delegats/des

Responsable lliga de pati

LOURDES FERRAN

CARME CAPARRÓS

ELISA ROMÁN

JORGE CEREIJO

RAFAEL PARDO

RAFAEL PARDO

MARIA TERESA SÀNCHEZ

EMILIA ONSURBE

LURDES MORRAL

ROSA VALDERRAMA

JAVIER GARCÍA