Reactiu de Biuret

Els alumnes de Biologia de 1r de batxillerat científic duen a terme una pràctica d’identificació de proteïnes en diferents substàncies. Els productes estudiats han estat un suc de taronja de bric, una beguda energètica, fruits secs, clara d’ou, l’albúmina de sèrum boví, brou de pollastre i una solució problema. Per detectar aquestes macromolècules han utilitzat el test colorimètric de Biuret o reactiu de Biuret.