Educació en l’ús de les tecnologies

L’educació en l’ús adequat de les tecnologies es treballa des de tutoria i des de les diferents àrees al llarg de l’educació obligatòria i postobligatòria, però és fonamental l’educació sobre aquesta temàtica des de l’àmbit familiar.
A la pàgina web Família i Escola de la Generalitat de Catalunya podeu trobar diversos consells sobre una utilització segura i adequada de les noves tecnologies i de les xarxes socials (navegació per internet, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.)
Us recomanem fer la següent enquesta  i visitar la pàgina de consells.