Xarxa de Competències Bàsiques

logo_color_xarxa_cbEnguany ens hem unit a la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament.

La Xarxa CB del Departament d’Ensenyament està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

El tema de treball de la xarxa aquest curs per als centres de nova incorporació és el treball per projectes i el curs 2016-2017 l’institut aplicarà aquesta metodologia al treball de síntesi de 1r d’ESO.