Llengües estrangeres

llengues-estrangeres

Creiem que les llengües estrangeres són vitals en un món globalitzat i apostem per iniciatives que en potenciïn l’aprenentatge.

El francès s’ofereix com a segona llengua estrangera en tota l’etapa de l’ESO. Es pot triar com a optativa quadrimestral a 1r d’ESO i com a optativa anual a 2n i 3r d’ESO (2 hores setmanals) i a 4t d’ESO (3 hores setmanals).

Pel que fa a l’anglès el centre té diversos projectes en marxa:

  • A 1r i 2n d’ESO des de la matèria de Ciències Naturals es treballen algunes unitats en anglès fent servir els materials de Science Bits.

 

  • A 3r d’ESO s’ofereix la matèria optativa d’Emprenedoria en anglès, on l’alumnat, en grups, crea un projecte d’empresa i el presenta en anglès.
  • Des del curs 2015-2016 l’institut forma part del Grup d’Experimentació pel Plurilingüisme (GEP) i en aquest marc s’han treballat alguns temes de certes matèries en anglès mitjançant la metodologia del treball per projectes. Podeu veure els projectes del GEP del curs 2016-17 al blog de projectes de la nostra web.

  • El curs 2016-2017 tenim una auxiliar de conversa en anglès que treballa les competències comunicatives orals amb tots l’alumnat de forma rotativa en grups reduïts.

         angl_aux2                  angl_aux

  • Per tercer curs hem tingut un alumne del M.I.T durant el mes de gener de visita a l’Institut. Aquesta estada està finançada per la Fundació La Caixa-La Pedrera i permet que un estudiant passa unes setmanes donant classes en anglès al nostre centre en matèries de ciències a alumnes des de 4t d’ESO fins a 2n de Batxillerat.

mit1617-3   mit1617-2

  • Des de fa anys a primer de batxillerat es fa un intercanvi amb la ciutat de Delft (Holanda). Els nostres alumnes visiten Holanda el mes d’abril i els estudiants holandesos ens visiten al maig.

delft_mini

delft_1           img_1780