Atenció a la diversitat

teixim-la-diversitat

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es plantegen des de la perspectiva global del centre ja que són el resultat consensuat de les decisions i actuacions dels equips docents i dels departaments didàctics.  A més de les  mesures organitzatives, es contemplen, quan és necessari, adaptacions de currículum, estratègies didàctiques i metodològiques i criteris d’avaluació diferenciats per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és  l’òrgan catalitzador de totes aquestes mesures; les planifica, les promou i en fa el seguiment.

quadre-mesures