Biblioteca

biblioteca

Dels inicis a l’actualitat
Des que es va veure la necessitat de renovar i actualitzat la bibloteca de l’institut l’AMPA hi va estar implicada amb la compra d’ordinadors i de fons bàsic de consulta. També va estar finançant la persona bibliotecària que atenia l’alumnat dilluns, dimarts i dijous durant l’esbarjo i el migdia.
contes-a-domiciliLa biblioteca va  participar en el projecte d’innovació educativa Biblioteca escolar puntedu (2006-2009) i gràcies al projecte, es va renovar el mobiliari, es va actualitzar el fons d’imaginació i coneixement i es va incentivar la biblioteca puntedu en tots els seus vessants. Una part del projecte va consistir en un projecte comú amb 3 escoles de primària vinculades anomenat Biblioteques obertes, biblioteques amigues. El fruit del projecte puntedu es pot veure en el blog antic de la biblioteca. És una llàstima que els dos projectes quedessin estroncats perquè el Departament d’Ensenyament va eliminar les hores de la coordinació de la biblioteca puntedu.

expocomic_webActualment, l’institut disposa d’una coordinació de biblioteca amb poca disponibilitat horària i professorat de guàrdia que vigila la biblioteca a l’hora del pati. Un monitor de menjador vigila l’espai com a sala d’estudi els dimarts i dijous en horari de migdia. Malgrat la situació, es segueix ordenant i catalogant la biblioteca, es fan préstecs, exposicions i renovació i difusió del catàleg. La biblioteca col·labora amb els departaments didàctics en la dinamització d’activitats al voltant de la lectura i de la recerca, es realitza assessorament a l’alumnat i al professorat (a partir de les activitats formatives i de coordinació de les biblioteques escolars) i es difonen a través del blog de la biblioteca (ara allotjat a la nova web) el fons, les novetats, recomanacions de llibres i recursos, activitats i informació que arriba al centre (principalment de les biblioteques públiques). També es vol reprendre la formació de l’alumnat i la relació amb les biblioteques públiques properes.

Informació
pujadobiblio_1La biblioteca està situada a la planta baixa i comparteix l’espai amb audiovisuals.
Té un fons de mes de 5.000 documents amb obres de consulta generals i especialitzades; literatura, amb un apartat específic de literatura juvenil; treballs de recerca; vídeos i DVD.
Tots els components de la comunitat educativa poden  ser usuaris de la biblioteca.  Les famílies poden agafar documents en préstec a través dels seus fills.
S’estan catalogant tots els documents amb el programa ePèrgam que és accessible per internet. S’ha catalogat tot el fons d’imaginació i una part important de fons de coneixement.
Els usuaris poden consultar el catàleg per internet a la següent adreça:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp
Tota la comunitat educativa pot demanar documents en préstec. Les famílies ho poden fer a través dels seus fills i filles.
Per conèixer la normativa de la biblioteca consulteu el document en pdf.

Horari
De dilluns  divendres a les hores d’esbarjo de 11’15 h a 11’45 h
Dimarts i dijous de 13’45 h a 15’15 h (com a sala d’estudi)