Orientació ESO

3r d’ESO

Al 3r trimestre de 3r d’ESO l’alumnat ha de triar 3 matèries optatives que cursarà a 4t d’ESO. Són matèries lligades a les diferents sortides que hi ha un cop s’acaba l’ESO: batxillerat (ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials, arts), cicles formatius, PFI i món laboral. Per aquesta raó a tutories es desenvolupa un pla d’orientació perquè l’alumnat conegui les opcions que podrà triar un cop acabi l’ESO i l’organització de les matèries de 4t al nostre centre. També es fa una reunió amb les famílies de 3r per informar-les de l’organització d’aquestes matèries al nostre centre.

Tria optatives 4t ESO 2019-20

4t d’ESO

L’orientació és un apartat fonamental del PAT de 4t d’ESO. A part del treball que es desenvoluparà a les sessions de tutoria durant el 2n i 3r trimestre, l’alumnat participarà en el Projecte de Vida Professional organitzat  per Porta22- Barcelona Activa. També hi ha una reunió per a les famílies de 4t per informar de l’organització del batxillerat del nostre centre i de les altres opcions de formació postobligatòries.

 

Recull de recursos d’orientació per a l’alumnat de 2n cicle d’ESO:

Orientació general

orientacio1Estudiar a Catalunya és una web bàsica en el procés d’orientació i en la tria d’estudis i de centres educatius.
S’explica el sistema educatiu, els diferents itineraris, entorns professionals, estudis i  s’informa sobre el món laboral.
A l’apartat Orientació hi ha un qüestionari  d’autoconeixement amb un suport específic per a l’alumnat, el professorat i les famílies.

 

 

 

jovecat

A Jove.cat / Educació i formació / Què pots fer quans acabis l’ESO? hi ha informació de diverses pàgines institucionals. Són especialment útils les infografies sobre itineraris educatius que es poden descarregar en pdf.

 

 

 

informat

A la web de l’Ajuntament Informa’t hi ha diferents apartats útils per a l’orientació sobre els estudis postobligatoris:
Orientador@ virtual
Videos xerrades tria via (CF / Universitat): en aquests vídeos s’expliquen diverses famílies professionals d’alguns Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris, per part dels ponents participants en la Campanya Tria Via.
Informació sobre oficis

 

 

soc

El Servei d’orientació Professional del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) és útil per conèixer  ocupacions adequades a les característiques personals i professionals de cada individu.

 

 

saloensenyamentÉs molt recomanable que l’alumnat de 2n cicle d’ESO visiti el Saló de l’Ensenyament amb la seva família. A més de l’àrea d’informació sobre tot tipus d’estudis que es poden realitzar amb o sense el graduat d’ESO, hi ha una àrea d’orientació on persones expertes en orientació assessoren l’alumnat i les seves famílies. També hi ha una àrea de consulta amb ordinadors.