Projecte educatiu

Trets d’identitat

  • L’objectiu d’una educació integral, des dels aspectes més acadèmics fins al foment de les activitats esportives i culturals, els valors del respecte a la diversitat i la inclusió social i sobretot la participació de tota la comunitat educativa: pares i mares, entorn associatiu, etc.
  • L’atenció a l’alumnat en tota la seva diversitat, des del suport i l’orientació a l’alumnat amb més necessitats especials fins a l’estímul i la motivació d’aquell amb altes capacitats intel·lectuals.
  • El foment de les llengües estrangeres i la utilització de les noves eines tecnològiques en l’aprenentatge de  l’alumnat i la relació amb les famílies.

Bases del model educatiu

Atorguem molta importància a l’atenció individualitzada del nostre alumnat per tal de facilitar el seu creixement, tant en l’àmbit individual com col·lectiu.

Treballem conjuntament amb les famílies per aconseguir que els nois i noies esdevinguin ciutadans responsables i alhora professionals competents.

Objectius educatius prioritaris

Treballem per tal que el nostre alumnat obtingui un bon nivell de preparació i de desenvolupament acadèmic i personal.

Orientem l’alumnat en l’elaboració d’un projecte personal que li faciliti l’elecció del seu itinerari formatiu.

Eduquem el nostre alumnat en l’esforç, el respecte i la solidaritat.

Criteris d’organització pedagògica

  • Organitzem grups reduïts per garantir l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Coordinem amb les escoles de primària l’acolliment i la integració del nou alumnat per garantir la seva continuïtat educativa.
  • S’ofereix l’opció del Francès com a Segona Llengua estrangera al llarg de tota l’etapa d’ESO (de 1r a 4t).

El Projecte Educatiu del Centre el està a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar: PEC

Podeu consultar també els altres documents d’organització de centre:

Projectes i activitats destacades del centre

En aquesta secció de la web s’expliquen els projectes i activitats actuals més destacades de l’institut.

A més, l’institut també participa en:

Premis relats en català (Òmnium i Cobega)
Participació en els Jocs Florals del Districte
Certamen de lectura en veu alta (Fundació Enciclopèdia Catalana).
Viatge cultural del Seminari de Llengües Clàssiques
Projecte Hypatia.
Activitats d’aprenentatge amb participació de la UB i la UAB. Campus Científics.
Fòrum de Treballs de Recerca.
Programa joves i ciència.
Proves cangur.
Concurs de fotografia matemàtica.

Al llarg dels anys d’existència del centre s’ha participat en molts projectes, alguns en col·laboració amb d’altres centres educatius.

A continuació podeu veure alguns exemples:

Creadors en Residència
Projecte Junts
Biblioteques Amigues