OBERTURA INSCRIPCIÓ ACREDITA’T

Oberta Inscripció Procediment d’Avaluació i Acreditació de competències Professionals 2017-2018

Els terminis de la preinscripció són els següents:

  • Termini per presentar la Sol·licitud de preinscripció: del 23 d’octubre fins el 15 de desembre de 2017.
  • Termini per presentar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya: de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció.
  • Comunicació del resultat de la preinscripció: dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

La sol·licitud d’inscripció  s’ha d’entrar a registre a l’Institut Antoni Pous i Argila en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 13h.

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.

El procediment s’iniciarà en el moment que els aspirants hagin lliurat la documentació i hagin abonat l’import corresponent a preu públic.

antonipousacredita@gmail.com