Preinscripció cicles formatius de grau superior

La preinscripció aquest curs es farà del 10 al 17 de juny de 2020

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació.

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud en suport informàtic.

Si s’opta per la sol·licitud electrònica  (es pot fer quan es disposa d’algun tipus d’identificació electrònica), no s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari. La documentació acreditativa dels criteris de prioritat només cal presentar-la, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert, si no s’ha pogut validar electrònicament.

Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Ensenyament, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal descarregar el resguard de la sol·licitud i, juntament amb la documentació escanejada o fotografiada que correspongui, enviar-lo  per correu electrònic a l’adreça oficial del  centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació. En el nostre cas és ies-antoni-pous@xtec.cat. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi “preinscripció grau superior per tal de facilitar-ne la gestió.