I Premis Impuls FP Dual – INS Antoni Pous i Argila

L’INS Antoni Pous i Argila de Manlleu és un centre educatiu amb llarga experiència com a centre de formació professional. A més, és coneixedor de la importància de la seva difusió i promoció, desenvolupant i organitzant diferents accions al respecte (jornades amb empreses, jornades portes obertes, pàgina web i xarxes socials…). 

 

Aquests curs 21/22 el centre vol centrar esforços en la formació professional dual, oferint la primera convocatòria dels Premis Impuls FP Dual – INS Antoni Pous i Argila a alumnat i projectes dins les empreses i entitats que acullen i acompanyen el nostre alumnat que cursa la FP en alternança dual.

 

La finalitat d’aquests premis és posar en valor la bona feina realitzada per part d’alumnat i entitats respecte el desenvolupament i millora de la formació professional dual, a més de difondre els beneficis de la implementació de la FP Dual en centres educatius en estreta col·laboració amb empreses i entitats de l’entorn. Podem concretar com a objectius generals d’aquests premis:

 • Fomentar i motivar la creació de projectes innovadors, sostenibles i creatius dins el marc dels estudis de formació professional dual
 • Donar visibilitat i prestigi a la formació professional dual.
 • Promoure l’esperit emprenedor de l’alumnat.
 • Estimular la col·laboració entre entitats i empreses, alumnat i projectes per crear projectes cooperatius en contextos reals.
 • Detectar la qualitat i l’excel·lència dels projectes realitzats per alumnat d’FP Dual del nostre centre en empreses i entitats de l’entorn. 

 

Calendari de la convocatòria (terminis)

 • Jornada I Premis Impuls FP Dual INS Antoni Pous i Argila:
  • Divendres 19 de novembre 16h

 

Condicions generals per la presentació de projectes

 • Els projectes han de ser individuals.
 • Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria és alumnat que estigui cursant i estigui matriculat a la formació professional en alternança dual dins els terminis de la convocatòria abans esmentada a l’INS Antoni Pous i Argila de Manlleu. 
 • Els projectes hauran de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents.
 • Només es pot presentar un projecte per convocatòria.
 • Només es pot optar a la categoria relacionada amb els estudis que s’estigui cursant.
 • El jurat dels premis estarà configurat per tres persones relacionades amb el centre educatiu, l’entorn local i les empreses i entitats de l’entorn.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els requisits indispensables i les condicions establertes en aquestes bases.
 • El fet de participar presentant la documentació per tal d’optar a la concessió de tots aquests premis suposa l’acceptació de les seves bases.
 • Tot allò no contemplat en aquestes bases serà decidit pel jurat.

 

Criteris de valoració dels projectes

 • Presentació: correcció de forma (presència de totes les parts imprescindibles, referències a fonts d’informació contrastades…) i correcció lingüística. 
 • Claredat en el plantejament: ordenació de les idees, argumentació, coherència de la proposta 
 • Justificació del projecte: anàlisi de necessitats o problemàtica que aborda, estudi de mercat o treball de camp… 
 • Viabilitat general: relació clara i viable de recursos (humans, materials, econòmics…) 
 • Creativitat i originalitat: creació d’un nou servei /producte inexistent a l’entitat o aplicació de millores amb valor afegit en productes i/o serveis ja existents.

 

Termini de resolució i notificació

 • Es notificarà la resolució dels premiats en el mateix acte, per tant es demana la presència de totes i tots les participants.
 • A l’acte de lliurament dels premis, estaran convidats tant l’alumnat com les persones tutores dels projectes i altres professionals dels centres formatius finalistes, col·laborador/es de l’acte…
 • Acte de lliurament en format presencial a Manlleu. 
 • A més de l’acte la informació dels projectes guanyadors es podrà consultar a la web de l’INS Antoni Pous i Argila de Manlleu i a les seves xarxes socials.

 

Valor econòmic dels premis

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria serà de 2500€. Aquesta activitat és finançada pel Departament d’Educació i el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 

L’import es distribuirà en les següents modalitats:

 • Premis impuls FP Dual – CFGS 1.000€
 • Premis impuls FP Dual – CFGM 1.000€
 • Possible Accèssit – 500€

 

En cas que els projectes presentats no compleixin uns estàndards mínims avaluats per part del tribunal corresponent, el premi pot quedar desert o afegir la quantia assignada a una altra categoria, en cas que sigui necessari. En atenció a la qualitat dels projectes o accions que s’hagin presentat, el jurat pot considerar determinar l’assignació d’algun/s accèssit/s,  per a cada categoria de cada modalitat de premi.

La finalitat del premi és estimular la creació de projectes de qualitat potenciant la col·laboració entre empreses i entitats amb l’alumnat i el centre. No es pretén finançar els projectes si no donar un suport i estímul a la seva creació. L’empresa/entitat on estigui realitzant l’estada l’alumnat guanyador rebrà l’import econòmic corresponent per satisfer les despeses del projecte seleccionat. 

 

Responsables

Equip docent FP Dual de l’INS Antoni Pous i Argila 

Avda. de Roma, 260

08560 Manlleu

a8040552@xtec.cat

Telèfon: 938513705