Instruccions matrícula batxillerat i Cicles Formatius-2a Fase admissió

Instruccions matrícula BAT-alumnes nous

INSTRUCCIONS PER MATRICULA CICLES 21-22(versio2)

Podeu consultar la llista de material necessari  i llibres aquí

Document que heu d’enviar tots els alumnes  emplenat:  Full_dades_alumne_menor_edat-emplenable 

Full_dades_alumne-_Majors_d_edat-2020-ultim-4

Grau mitjà d’Atenció Persones situació Dependència: Full_Matricula_1rTAPSD_2122_Emplenable

Grau mitjà de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure: Full_matricula_1r_GMNTLL_2122(Documentemplenable)-1

Grau Superior d’ensenyament i Animació Sòcioesportiva: Full_matricula_CGFS_EAS_2122_(Versioficines2)_1rEAS_(emplenable2)

Grau Superior d’Educació Infantil:  Full_matrícula_TEI_2122(emplenable)

Grau Superior d’Integració Social: Full_Matricula_TIS_2122_(emplenable)