Formació mentoritzada a centres per la Transformació Digital 2019-2020

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les sessions presencials
Realització de les activitats formatives
Lliurament de la proposta didàctica
Evidències de la implementació a l’aula

Descripció

Es tracta d’una formació de 30 hores a raó de 20 presencials i 10 de treball personal distribuïdes en 10 sessions de 2 hores cadascuna.

Formació mentoritzada per a l’acompanyament a l’equip docent dels centres que han rebut la dotació per a la Transformació digital en el marc del pla de Transformació Global dels centres educatius del Departament d’Educació.

Objectius

 • Desenvolupar la competència digital del docent.
 • Oferir eines i recursos a l’equip docent lligades a les dotacions de centre.
 • Promoure un canvi metodològic al centre fent ús de recursos digitals.
 • Dotar a l’equip docent d’estratègies per la millora i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Continguts

 • Metodologies d’aula amb ús de recursos digitals
  • Aprenentatge basat en Reptes
  • Aprenentatge i Servei
  • Aprenentatge basat en Projectes
 • Recursos Digitals
 • Recursos tecnològics lligats a la dotació al centre:
  • Associats a l’entorn de treball
  • Associats al desplegament curricular
  • Associats a la innovació educativa
  • Associats al disseny universal per a l’aprenentatge

Calendari  

 Sessió 1  divendres  18 / 10 / 2019  12:30  14:30
 Sessió 2  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 3  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 4  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 5  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 6  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 7  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 8  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 9  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30
 Sessió 10  divendres  ___ / ___ / ___  12:30  14:30