Projecte educatiu

Treballem valors d’una societat actual, catalana i sota el marc democràtic vetllant pels trets identitaris del nostre país: llibertat, tolerància, respecte, solidaritat i multidiversitat.

Defensem una educació integral dels nostres nens i nenes en tot el camp competencial: intel·lectual, social, afectiu, emocional, cognitiu… Respectem i valorem la diversitat de les famílies que enriqueixen l’educació dels nostres alumnes com a membres integrants d’una societat cada vegada més global.

Compaginem pràctiques educatives innovadores amb una aposta en ferm per l’ús de les tecnologies de la informació.