Oferta educativa

FotoDisposem d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències d’una escola del segle XXI.

Treballem valors d’una societat actual, catalana i sota el marc democràtic vetllant pels trets identitaris del nostre país: llibertat, tolerància, respecte, solidaritat i multidiversitat.

Defensem una educació integral dels nostres nens i nenes en tot el camp competencial: intel·lectual, social, afectiu, emocional, cognitiu… Respectem i valorem la diversitat de les famílies que enriqueixen l’educació dels nostres alumnes com a membres integrants d’una societat cada vegada més global.

Compaginem pràctiques educatives innovadores amb una aposta en ferm per l’ús de les tecnologies de la
informació.

proyecteproyecteTRETS QUE ENS IDENTIFIQUEN

Escola participativa

El  diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l’intercanvi de parers, la reflexió, la col•laboració i la solidaritat.

Escola pluralista i inclusiva
Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió, la ideologia, la tendència sindical o política…. Tothom hi té cabuda, sense discriminació per raó de gènere, ètnia, creences… La diferència i la diversitat són sinònims d’enriquiment mutu. L’escola ha d’ajudar a cadascú a ser el què és i el què vol ser.Foto 2

Escola arrelada a la realitat personal
Que ajuda a cada persona a conèixer i a desenvolupar les pròpies capacitats, la creativitat, el sentit crític i també el sentit de la responsabilitat social, siguin quines siguin les circumstàncies personals de cadascú.

Escola relacionada i oberta a l’entorn
Relacionada amb el barri, que parteix de la realitat social concreta que viuen els nens i les nenes. Que ajuda a conèixer, estimar i respectar l’entorn pròxim, com a camí per conèixer, estimar i respectar l’entorn més allunyat.

Escola coeducativa
Una manera de fer que dóna l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels estereotips de gènere.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Metodologia 2