Projecte magnet de la Llum: Scratch+Makey+3D

La llum és, durant tot aquest curs, l’eix principal que vehicula el projecte magnet de l’escola, on el nostre partner magnet, l’ETSE de la URV, hi té un paper fonamental i protagonista, aportant la seva experiència, el seu coneixement i els seus professionals qualificats. Tots els alumnes, al llarg del curs han anat treballant i aprenent en relació a la llum, tots els àmbits del currículum.

1.- Introducció

2.- Scratch

3.- Impressió 3D

3.1 Disseny 3D amb Tinkercad

3.2 Laminació de la peça amb PrusaSlicer

4.- Muntatge del suport de paper

5.- Makey-Makey

Aquest és el resultat final i com expliquen el procés aquests dos alumnes.