Serveis

L’Escola Saavedra no es limita a l’eix curricular sinó que entén la comunitat educativa com un ens imprescindible de l’educació no formal.

La relació amb la comunitat es fa a través de diferents projectes dins i fora de l’escola gestionats pel mestres i l’AMPA.

A  més de l’horari estrictament escolar hi ha altres hores en què l’alumnat està a al centre. Aquestes activitats les gestiona l’empresa Ecoataula contractada per l’AMPA, i son:

  • el menjador escolar
  • l’acollida
  • les activitats extraescolars