Serveis

L’Escola Saavedra no es limita a l’eix curricular sinó que ofereix altres serveis en benefici dels nens, nenes, pares, mares i tota la comunitat educativa. Entre aquests serveis es troben:

  • el menjador escolar
  • l’acollida
  • les activitats extraescolars
  • ràdio escolar