Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 07 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 de abril de 2020 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

24 de setembre de 2019

4 de novembre de 2019

24 de febrer de 2020

4 de maig de 2020

Altres dies festius:

11 i 23 de setembre de 2019

12 d’octubre de 2019

1 de novembre de 2019

6 i 8 de desembre de 2019

Tots aquells altres que determini el calendari laboral del 2019

Horari lectiu:

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre.

Jornada compactada:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020

L’horari lectiu en jornada compactada és de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Final de curs:

19 de juny de 2020