Inscripció al menjador

Full d’inscripció al servei de menjador fixe:

Inscripció menjador 20-21

Procediment per comprar els servitiquets i fer ús del servei menjador de forma puntual:

SERVITIQUETS