Treball per Racons

Els alumnes de l’Escola Montbui dediquen un espai setmanal dins l’horari a treballar per racons.

IMG_0469

Què vol dir el treball per racons?
Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

IMG_1388

Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d’un període de temps (setmana, quinzena,…) per tots els diferents racons de treball. Va bé que hi hagi més d’un mestre a l’aula de manera que cadascú s’encarregui d’uns racons concrets.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

A Educació Infantil es fan racons de treball i també racons de joc.

A Educació Primària, cicle inicial i mitjà, es fan racons de llengua i matemàtiques. A cicle superior, es fan també racons “let’s discover” on es treballen aspectes experimentals de coneixement de medi en anglès.