ORGANITZACIÓ

En aquest espai trobareu informació sobre aspectes organitzatius de l’Escola:

– Atenció a la diversitat (Educació Especial, Logopèda, Vetlladora, Psicòloga Municipal, Psicopedagòga EAP)

– Atenció famílies: horari d’atenció

– Calendari escolar

– Delegats/des de classe: pares i mares

– Funcionament: normes

– LLibres de text