Atenció diversitat

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l’alumnat.”

Fotografia extreta de la web: http://mestreacasa.gva.es/web/paregumilla/29
Fotografia extreta de la web: http://mestreacasa.gva.es/web/paregumilla/29

L’objectiu de l’educació és atendre a la diversitat dels alumnes, respectant i tenint en compte les característiques i necessitats individuals de cadascun d’ells/es.

Dins el Pla Anual es contemplen diferents activitats i metodologies que potencien l’atenció a la diversitat. Algunes d’elles són: SEP (Suport Escolar Personalitzat en horari no lectiu a CI-CS), desdoblaments de grups, racons de treball, atenció individualitzada, entre d’altres.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat la forma:

Educació Especial: Mercè Brunet, María Santos i Anna Verdaguer

Psicòloga Municipal: Cecília Fernández

Psicopedagoga de l’EAP: Carme Ropero

Logopeda: Rosa Vila