Educació Física

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o esmantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.

Els vestidors en que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i amb bona ventilació es podran utilitzar.

D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:

  • Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
  • Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
  • Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

⚽⚾🏀🏐🏈🏉🎾