Com contactar amb l’escola

El telèfon de contacte de l’escola és 93 632 67 21. Podeu trucar de 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h.

L’adreça electrònica de l’escola és: a8063394@xtec.cat

Per qualsevol tema administrariu o econòmic l’adreça electrònica és: secretariamartipol@gmail.com

Cada nivell té assignat un correu electrònic propi, Aquest serveix per comunicar-se famílies i tutors/es.