Per qui està format

El Consell Escolar està format per:

  • Equip Directiu: Alícia Martín Ayala (Directora), Marta Dapena (Cap d’estudis) i Sara Esteve (Secretària).
  • Representant de mestres: Pilar Sànchez, Sandra Garcia, Elvira Fernàndez ,Yolanda Navarro, Núria Bello i Elisabeth Guerrero.
  • Representant de famílies: Anna Forch, Elena Tomé, Javier Garcia, Enrique Gallego, Àngels Usón i Roser Castellote.
  • Personal PAS: Jordi Garrote.
  • Representat de l’AMPA: Laura Tomàs.
  • Representant de l’Ajuntament: Mireia Aldana.

Comissions del Consell Escolar:

  • Comissió de convivència: Alícia Martín, Marta Dapena, Sandra Garcia, Javier Garcia i Àngels Usón.
  • Comissió permanent: Alícia Martín, Pilar Sànchez, Elena Tomé i Anna Forch.
  • Comissió econòmica: Alícia Martín, Sara Esteve i Enrique Gallego.