Escola Verda

A l’escola vetllem per a què els infants siguin respectuosos amb el medi ambient. Per això fem diferents actuacions per anar conscienciant de la importància del reciclatge, de l’ús responsable dels recursos, de la separació de residus, de cuidar l’entorn, etc.
A partir de 3r de primària, cada grup-classe té el seu delegat/da verd que es reuneix mensualment amb la comissió de medi ambient de l’escola amb l’objectiu de fer propostes de millora.
En consonància amb això, l’escola té un hort ecològic i el menjador escolar fa servir aliments ecològics i de Km0.
Per tot això, la nostra escola té el distintiu d’escola verda.