Història

La nostra escola va començar a funcionar el curs 2004-2005. El primer any acollia infants de P3 i les classes es van fer en barracons. Al mateix temps es va anar construint l’edifici que és actualment on se situa el centre. Aquest es va inaugurar el curs següent, el curs 2005-2006.
Des de llavors la nostra escola ha estat acollint infants i ja tenim vàries generacions que han marxat cap a l’ESO. Tots i cadascun d’ells tenen les portes obertes de la que un dia va ser casa seva. 
Al llarg d’aquests anys, l’escola ha evolucionat adaptant-se a les noves necessitats dels/les alumnes i actualment incorporem metodologies en la que els alumnes són el centre de tot l’aprenentatge.
En les fotografies següents podeu veure el procés de construcció de l’escola.