Treball per projectes

A infantil es duen a terme petites investigacions ja que els projectes impliquen treball en equip i els alumnes d’aquestes edats encara no estan preparats per fer aquesta mena de tasques. Ells se centren en investigar coses que els criden l’atenció i tant pot ser una investigació teòrica buscant en internet, llibres,… com una de més pràctica que impliqui observació, experiments, etc. 
A partir de1r de primària sí que es comencen a fer projectes. Un projecte és una manera d’aprendre certs continguts, habilitats, actituds… a partir de la investigació d’un problema, inquietud… que sorgeix dels mateixos alumnes.
La clau dels projectes és el treball en equip. Cada equip investiga una part d’allò que es vol saber i totes i cadascunes de les parts són imprescindibles per avançar en el coneixement.
Els projectes potencien la responsabilitat cadascun dels infants, la implicació ja que són necessaris tots i cadascun d’ells per a què avanci el treball, cal que aprenguin a planificar-se i que es reparteixin els rols en els equips de treball. Això fa que hagin d’adquirir una sèrie d’habilitats socials per tal de poder avançar en el seu treball.
En definitiva, el treball per projectes és clau en la competència d’aprendre a aprendre i en l’adquisició d’autonomia personal. A més, com a característica principal, és un treball interdisciplinar, és a dir, que engloba totes les àrees d’aprenentatge, de manera competencial.