Calendari del curs

Calendari escolar 2020-21 

● 14 de setembre 2020: Inici del curs escolar.
● 22 de juny 2021: Finalització del curs escolar.

VACANCES:
· NADAL: 22 de desembre 2020 al 7 de gener 2021 (ambdós inclosos).
· SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril del 2021 (ambdós inclosos).

DIES FESTIUS:
● 30 octubre 2020 (Festa local).
● 7 desembre 2020 (Festa de lliure disposició).
● 15 febrer 2021 (Festa de lliure disposició).
● 21 maig 2021 (Festa de lliure disposició).
● 24 maig del 2021 (Festa local).

JORNADA INTENSIVA (9:00 a 13:00 h):
● 21 de desembre 2020.
● 7 de juny fins 22 de juny 2021.

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Més informació al Calendari oficial de la Generalitat per al curs 2020-21

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/calendari-escolar/curs-2020-2021/