Atenció a la diversitat

Partim de la base que tots som diferents, diferents actituds, interessos, capacitats, ritmes, gustos,… El valor fonamental es basa en respectar tota aquesta diversitat i donar resposta a les diferents necessitats. És per això que a la nostra escola intentem adaptar-nos a tots i cadascun dels nostres alumnes fent servir metodologies que tenen com a nucli l’infant.

Per aquest motiu, els/les mestres d’atenció a la diversitat acompanyen als alumnes dins de l’aula en aquells moments en què ho necessiten. Qualsevol infant és susceptible d’aquesta ajuda, tant pot ser de manera puntual com sostinguda en el temps.

Així entenem nosaltres l’escola inclusiva, donar a cada nen/a el que necessita i demanar a cada infant el que pot donar, fugint d’estereotips i d’etiquetes.