Itineraris personals

A primària fem itineraris personals, aquests ens permeten treballar de manera interdiciplinar. Partim de la base que l’aprenentatge és un procés individual, no homogeni. Volem que els infants tracin el seu propi camí i prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge, esdevenint-ne així el veritable protagonista. Cada infant progressa al seu ritme i d’acord al seu moment maduratiu. Això li permet avançar d’una manera relaxada i amb coneixement del que està fent.

Les activitats que es plantegen, estan dissenyades per anar assolint les competències bàsiques d’etapa que ens marca el currículum. A més, es caracteritzen perquè es diversifiquen recursos i activitats en un mateix moment i es cerca la motivació intrínseca de cada infant.

En aquestes sessions es contempla l’aprenentatge entre iguals. Fomentem diverses agrupacions de classes (parella, petit grup…) per  propiciar l’ajuda entre ells perquè la cooperació entre iguals afavoreix l’aprenentatge. Moltes vegades entre ells es fan explicacions i les entenen millor que amb les paraules d’un adult perque el seu vocaulari és mes proper.