Equip docent curs 20-21

TUTORIES

CICLE INFANTIL
● P3A: Maria Murillo                       ● P3B: Eli Guerrero
● P4A: Susi Cecilia                         ● P4B: Dolors Obiols
● P5A: Anna Tarrés                         ● P5B: Elvira Fernández

CICLE INICIAL:
● 1rA: MaAngels Pizarro                 ● 1rB: Raquel Gil
● 2nA: Ma José Martín                    ● 2nB: Lola Fuentes

CICLE MITJÀ:
● 3rA: Eva López                            ● 3rB: Mercè Plaza
● 4tA: Mireia Farré                          ● 4tB: Sandra García

CICLE SUPERIOR:
● 5èA: Maria Dominguez                 ● 5èB: Pilar Baz
● 6èA: Pilar Sánchez                       ● 6èB: Yolanda Navarro

ESPECIALISTES

● Biblioteca: Núria Bello (infantil).
● E. Física: Óscar González (cicle superior).
● Música: Elvira Puigvert (cicle inicial).
● Anglès: Emma Torrallardona (cicle mitjà) i Alejandro Valero (cicle superior).
● E. Especial: Cristina Hernández (cicle mitjà) i Ana Argudo (cicle inicial).
● Religió: Daniel Cobo (cicle superior).
● TEI: Silvia Garcia (infantil).
● Aula acollida: Lara Aluja (cicle superior).

Amb el professorat també intervenen al centre:

  • Tècnica d’Educació Infantil: Silvia Garcia
  • Vetlladores:
  • Auxiliar de manteniment: Jordi Garrote
  • Auxiliar administrativa: Lourdes Ortiz

EQUIP DIRECTIU

● Direcció: Alícia Martín
● Cap d’estudis: Marta Dapena
● Secretaria: Sara Esteve